Renkame grupę į darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų mokymus bei priešgaisrinės saugos mokymus

- Pagal  Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2013.12.31d. įsakymą Nr.A1-724/V-1284 “Dėl mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, kuriems baigėsi pažymėjimo  galiojimo terminas (kodas 1111) turi per 5 metus išklausyti 60 val. mokymo programą.

Kviečiame įmonių vadovus arba darbuotojus, atsakingus už darbų saugą ir sveikatą į  8 valandų mokymus. Baigus mokymus bus išduotas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas. Mokymų kaina 40 EUR.

 

 - Priešgaisrinės saugos mokymai. Remiantis LR Priešgaisrinės saugos įstatymo 7 str. 4 p. organizacijų,

 įmonių    vadovas arba  jų įgaliotas asmuo turi išklausyti 8 val. priešgaisrinės saugos kursą.

Kursų kaina 35 EUR. Pažymėjimas išduodamas neterminuotam laikotarpiui.

 

Jei susirinktų grupė, mokymai planuojami spalio mėn. Molėtų turizmo ir verslo informacijos centre.

Norinčius, prašome registruotis el. paštu: [email protected]