VVG kvietimai

VVG kvietimai

 

Galiojančių kvietimų šiuo metu nėra.

Numatoma naują kvietimą skelbti rugsėjo - spalio mėn. 

Kvietimas Nr. 13 priemonėms:                            

  •  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“,
  •  „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“,
  • „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“

 

Daugiau informacijos: Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame"