XX-asis sakralinės muzikos festivalis ,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“

XX-asis sakralinės muzikos festivalis ,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“

Koncertuoja: Povilas Syrrist-Gelgota ir Vitalij Neugasimov.

Nemokamas
Spalio 3 d. 12:00