Sakralinės muzikos festivalis ,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“

Sakralinės muzikos festivalis ,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“

Koncertuoja Aleksandras Isakovas (vargonai).

Nemokamas
Rugsėjo 26 d. 12:30