Wokół kościołów rejonu Molėtai

Czas trwania: 2.5 h.
Odległość : 200 km
Pobierz GPX
Plan trasy

1) Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Molėtai

Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1522 r. Pierwszy kościół zapewne był drewniany. Na początku XVIII w. w czasach wojny północnej Szwedzi go zniszczyli i około 1720 r. został wzniesiony kościół murowany. Obecny kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła wzniesiono w 1905 r. z inicjatywy ks. Kazimierza Bandzevičiusa. Kościół w stylu neobarokowym, na planie krzyża łacińskiego, z dwoma wysokimi wieżami i wystającą elewacją. Wnętrze kościoła przytulne, jasne. Ołtarze i prospekt organowy neoklasycystyczne. W kościele znajduje się 12 znaczących dóbr sztuk pięknych.

Więcej
Czas trwania: < 10 min. Odległość: 10 km

2) Kościół i klasztor Augustianów w Widziniszkach

Pierwszy drewniany kościół został zbudowany w 1549 r. W XVII w. wzniesiono kaplicę z piwnicą (w której byli chowani członkowie rodu Giedrojciów). Renesansowy kościół na prostokątnym planie z półkolistą absydą i wieżą fasadową o wysokości 42 m, jednonawowy, kryty cylindrycznym sklepieniem z rozetami, ma 5 ołtarzy, dwie płaskorzeźby z epitafium (1639 r.). Dziedziniec kościoła otacza ogrodzenie z kamieni z tynkowaną bramą łukową. Budowla barokowa.

Nie ujrzysz tu mnichów, jednak siłę ich ducha i bogatą przeszłość kulturową poczujesz oglądając w klasztorze w Widziniszkach freski z połowy XVIII w. autorstwa nieznanego zawodowego artysty. W zbudowanym w XVII w. kościele w Widziniszkach byli chowani członkowie rodu Giedrojciów

Więcej
Czas trwania: 20 min. Odległość: 23 km

3) Kościół i dzwonnica w Inturkach

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zbudowana na północnym brzegu jeziora Galuonai. Kościół na planie prostokątnym z zachowanymi pięcioma barokowymi ołtarzami, ogrodzony ogrodzeniem z muru kamiennego, obok kościoła stoi drewniana dzwonnica.

Więcej
Czas trwania: 10 min. Odległość: 13 km

4) Kościół w Janiszkach

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła znajduje się w Janiszkach, na zachodnim brzegu jeziora Arinas. Pierwszy kościół w 1726 r. wznieśli jezuici. Z inicjatywy proboszcza F. Petrauskasa i parafian w 1848 r. wymieniono bale ścienne kościoła. Kościół na planie prostokątnym, dwuwieżowy, z trójścienną absydą i 2 niższymi zakrystiami. Wnętrze 3-nawowe, z kolumnami. Ogrodzenie dziedzińca wykonane z kamiennego muru. Na dziedzińcu jest pochowany ksiądz Stanislovas Šlamas (1866-1951), kolporter zabronionej prasy.

Więcej
Czas trwania: 15 min. Odległość: 14 km

5) Dubingiai Kościół św. Jerzego

Kościół Dubingiai dwukrotnie spłonął doszczętnie w latach sześćdziesiątych XX wieku. 1954 podzielona parafia z XVII wieku. drewniany kościół, który służył w drugiej połowie XIX wieku, a cztery lata później stara drewniana kaplica na cmentarzu Liudvika Karoliny Radvilaitė, gdzie po pierwszym pożarze urządzono dom modlitwy. Teraz pod opieką biznesmenów Aurelija i Aurelijus Rusteikai, nowy kościół św. Kościół św. Jerzego.

 

Więcej
Czas trwania: < 10 min. Odległość: 9 km

6) Kościół Bijutiškis

Ona Eirudavičienė w 1478 roku. zbudował pierwszy kościół i przydzielił majątek. Nowy kościół został zbudowany w 1789 roku. Rosjanie rządzili nią w 1868 roku. zamknięte i zburzone. 1925 Kościół mieści się w murowanym kościele zbudowanym w 1875 roku. Ksiądz Karolis Bielinis w latach 1930–1931. zbudował obecny drewniany kościół.

Więcej
Czas trwania: 15 min. Odległość: 16 km

7) Kościół i dzwonnica w Giedrojciach

Kościół pw. św. Bartłomieja w Giedrojciach wzniesiono w 1410 r. Członkowie rodu Giedrojciów wspierali, remontowali i przebudowywali ten kościół. O ich miłości i trosce świadczy serce biskupa Józefa Arnulfa Giedrojcia wmurowane w ścianę kościoła.

Więcej
Czas trwania: < 10 min. Odległość: 11 km

8) Kościół Pusnė

Jest to kościół stojący we wsi Pusnė, przy drodze Giedraičiai-Želva. Swoim kształtem przypomina dom mieszkalny. W 1922 r. Założył parafię w Pusnė. mianowano księdza Justinasa Jurkūnasa, który wrócił z Rosji. Początkowo nabożeństwa odbywały się w budynkach prywatnych.

Więcej
Czas trwania: 15 min. Odległość: 20 km

9) Kościół w Bolnikach

Parafia w Bolnikach nie zawsze miała swój dom modlitewny, który niszczyły wojny i pożary. Budowę obecnego kościoła w Bolnikach w 1910 r. zakończył proboszcz Adomas Jusys. W 1921 r. kościół otrzymał tytuł św. Stanisława i był konsekrowany przez biskupa żmudzkiego Pranciškusa Karevičiusa. Jest to dwuwieżowa murowana świątynia w stylu neoromantyczno-neogotyckim. Wnętrze kościoła zdobią gotyckie łuki i jest podzielone na trzy nawy. Drewniana rzeźba Nazarejczyka znajdująca się w kościele jest wpisana na listę zabytków kultury i chroniona przez państwo. To dzieło z XIX w.

Więcej
Czas trwania: 15 min. Odległość: 18 km

10) Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Owancie

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Owancie wzniesiony w latach 1904-1912 według projektu architekta K. E. Strandmanna z Lipawy. Kościół neoromantyczny, z dwoma wieżami, halowy, 3-nawowy, na planie krzyża łacińskiego. Cokół kościoła z kamienia ciosanego, ściany z cegły, tynkowane, a jego wnętrze przestronne, jasne. W kościele zachowało się 7 znaczących zabytków sztuki pięknej.

Więcej
Czas trwania: 15 min. Odległość: 14 km

11) Kościół Skudutiškis

Kościół na planie krzyża łacińskiego z wysoką wieżą ma złożoną kompozycję elewacji. Zawiera św. Obraz Mary, uważany za cudowny. Ogrodzenie cmentarza jest murowane z kamienia, do którego wpada drewniana dzwonnica i krzyż.

Więcej
Czas trwania: < 10 min. Odległość: 8 km

12) Kościół w Sugintach

Kościół pw. Odkrycia Krzyża Świętego stoi w we wsi Suginty, 0,5 km na wschód od drogi Malaty-Uciana. W Sugintach w 1669 i 1782 r. wymienia się także kaplicę (należała do parafii malackiej diecezji wileńskiej). Druga kaplica była drewniana, miała pięć okien, trzy ołtarze, sześciogłosowe organy. W latach 1909-1910 obecny drewniany kościół został zbudowany z inicjatywy księdza A. Ragažinskasa i ze środków parafian. Kościół w stylu historyzmu (dominują elementy neobarokowe), na planie krzyża łacińskiego, z trójścienną absydą i 2 zakrystiami w rogach skrzyżowania. Wieża w miejscu kopuły, na skrzyżowaniu naw dwie wieżyczki, pomiędzy którymi trójkątny fronton. Ogrodzenie dziedzińca wykonane z kamiennego muru, z bramą łukową. Na dziedzińcu stoi drewniana dzwonnica, krzyże.

Więcej
Czas trwania: 20 min. Odległość: 27 km

13) Kościół w Stirniai

Obecny kościół pw. Umęczenia św. Jana Chrzciciela z muru kamiennego został wzniesiony przez księży Jonasa Kazlauskasa, Jonasa Daugėla (ur. 1909) wraz z parafianami w latach 1937-1940. Kościół jest masywny, na planie prostokątnym, z szeroką wieżą i absydą. Wnętrze 3-nawowe, rozdzielone smukłymi pilastrami. Ogrodzenie dziedzińca kościoła z drewnianych sztachet. Na nim znajduje się cmentarz.

Więcej
Czas trwania: 15 min. Odległość: 15 km

14) Buty rybackie i rzeźba wędki, Ryba z siodłem, fontanna miejska

Czas trwania wizyty: 10 min.

W jeziorze unosi się pływak w jaskrawych kolorach, a buty rybackie i wędka są dobrze wyłapane - ryba z siodłem, niezwykłe przejście bez zawieszania się na tej kompozycji. Jest też przytulna fontanna miejska, która wieczorami świeci w różnych kolorach.

Więcej