Kościół w Sugintach

Kościół w Sugintach

Kościół pw. Odkrycia Krzyża Świętego stoi w we wsi Suginty, 0,5 km na wschód od drogi Malaty-Uciana. W Sugintach w 1669 i 1782 r. wymienia się także kaplicę (należała do parafii malackiej diecezji wileńskiej). Druga kaplica była drewniana, miała pięć okien, trzy ołtarze, sześciogłosowe organy. W latach 1909-1910 obecny drewniany kościół został zbudowany z inicjatywy księdza A. Ragažinskasa i ze środków parafian. Kościół w stylu historyzmu (dominują elementy neobarokowe), na planie krzyża łacińskiego, z trójścienną absydą i 2 zakrystiami w rogach skrzyżowania. Wieża w miejscu kopuły, na skrzyżowaniu naw dwie wieżyczki, pomiędzy którymi trójkątny fronton. Ogrodzenie dziedzińca wykonane z kamiennego muru, z bramą łukową. Na dziedzińcu stoi drewniana dzwonnica, krzyże.

Darželio g. 8, Suginčiai, Molėtų r. (55.337194, 25.525006) (Patrzeć na mapie )