DROGA ŚW. JAKUBA

23 października 1987 r. Rada Europy (Council of Europe) w deklaracji w sprawie Santiago de Compostela ogłosiła Drogę św. Jakuba i jej odgałęzienia w całej Europie pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym. Kluczowym przesłaniem jest to, że Europa to nie tylko projekt polityczny i gospodarczy, ale przede wszystkim to unia oparta na wartościach, przynależności do wspólnoty, której podstawę stanowią chrześcijańskie korzenie Europy. Na mapie dołączonej do Deklaracji widnieje także Litwa, przez którą biegną dwa odgałęzienia Drogi św. Jakuba.

Latem 2012 r. ukazała się publikacja pt. „Światło Drogi św. Jakuba / The Light of St James Way” w języku litewskim i angielskim, ilustrowana zdjęciami kościołów pw. św. Jakuba. Publikację opracowała dr Laima Andrikienė.

Dr Laima Andrikienė zainicjowała „budowę” dróg św. Jakuba także na Litwie. Jednak kuratorem tego ogromnego projektu stał się arcybiskup metropolita wileński Gintaras Grušas.

Przez rejon malacki przebiegają dwa odgałęzienia Drogi św. Jakuba.

Wileńska Droga św. Jakuba: Długość drogi: 493 km. Stacje: Skaistkalne (Łotwa) > Birże > Poswol > Poniewież > Onikszty > Owanta > Malaty > Janiszki > Dubinki > Giedrojcie > Poberża > Wilno > Troki > Hanuszyszki > Olita > Merecz > Liszkowo > Druskieniki > Wiejsieje > Ogrodniki (Polska).

Droga wewnętrzna – Pętla Drogi św. Jakuba, która łączy wszystkie 11 kościołów pw. św. Jakuba na Litwie (w Wilnie, Szwekszniach/rejon szyłokarczemski, Hanuszyszkach/rejon trocki, Żyżmorach/rejon koszedarski, Janowie, Suwejniszkach/rejon rakiszecki, Puniach/rejon olicki, Kurtowianach/rejon szawelski, Owancie /rejon malacki, Janiszkach/rejon malacki, Rudziszkach/rejon janiski).