Czas trwania: 8 h.
Odległość : 59 km
Pobierz GPX
Plan trasy

1) Synagoga w Owancie

Drewniana synagoga w Owancie - jedna z niewielu drewnianych bożnic tego rodzaju zachowanych na Litwie. Jak wskazują jej kształty, bożnica została wzniesiona w drugiej połowie XIX w. Jej elewacje są podzielone klamrami, okna sali dla mężczyzn w kształcie łuków półowalnych z profilowanymi obwódkami, w części dwukondygnacyjnej okna w kształcie niewielkich prostokątów. Specyficzne kształty budynku były uwarunkowane pewnymi wymogami: podziałem na część męską i żeńską, miejsce do czytania (bima) i przechowywania Pisma Świętego. Po II wojnie światowej synagoga była używana jako magazyn zboża.

Więcej
Czas trwania: 20 min. Odległość: 21 km

2) Miejsce kaźni i grób Żydów

29 sierpnia 1941 r. w Malatach rozstrzelano ok. 700 Żydów, mężczyzn, kobiet i dzieci. Miejsce masowej kaźni Żydów upamiętnia pomnik z napisami w języku litewskim i hebrajskim.

Więcej
Czas trwania: < 10 min. Odległość: 1.9 km

3) Stary cmentarz żydowski w Malatach

Stary cmentarz żydowski zachował się naprzeciwko stadionu w Malatach, przy ulicy Kreivoji. Stary cmentarz otoczony metalowym ogrodzeniem. Jedynie w środkowej części wzgórza stoi czternaście zachowanych pomników w rzędach. Nagrobki jak i groby są skierowane w kierunku Jerozolimy. Na grobach stawiano stelę - macewę, najczęściej w kształcie łuku, w górnej części wyryte dwie litery hebrajskie (P i N) - skrót od „po nikbar” (po hebrajsku - „tu pochowany”).

Więcej
Czas trwania: < 1 min. Odległość: 930 m

4) Budynki handlowe w Molėtai (Żydowski Dom Handlowy XX wieku)

Jest to znaczące miejsce w mieście Malaty, które przetrwało, co najmniej dwa zacięte miejskie pożary i przetrwało do dnia dzisiejszego. XIX wiek i początek XX wieku większość mieszkańców, Malat stanowili Żydzi. W roku 1870 stanowili dwie trzecie ludności miasta. Prawie cały handel był w rękach Żydów. Do tej pory w centrum Malat, znajduje się budynek z czerwonej cegły, w którym do 1940 roku były prywatne sklepy żydowskie, na drugim zaś piętrze domy mieszkalne.Teraz budynek posiada wiele sklepów, pizzerię.

 

Więcej
Czas trwania: 30 min. Odległość: 35 km

5)

Więcej