Południk Struvego, Geometryczny punkt Struve'a, (Góra Majokas)

Południk Struvego, Geometryczny punkt Struve'a, (Góra Majokas)

Utworzenie południka to jedna z największych prób zmierzenia i określenia rozmiarów i kształtu Ziemi w pierwszej połowie XIX w. Profesor Uniwersytetu w Tartu, astronom Friedrich Georg Wilhelm von Struve stworzył metodykę pomiaru łuku południka - półokręgu, który łączy biegun

północny i południowy Ziemi. Stworzył on sieć triangulacyjnych punktów pomiarowych, składającą się z 259 trójkątów ze wzmocnionymi specjalnymi znakami wierzchołkami. Łuk południka rozciąga się od Dunaju przez Morze Czarne do Fuglenes na wybrzeżu Oceanu Arktycznego. Ług przebiega aktualnie przez Norwegię, Szwecję, Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Białoruś, Ukrainę i Mołdowę.

W XIX w. był to najdokładniej zmierzony i najdłuższy łuk południka. Wyniki z jego pomiaru jeszcze przez sto lat były wykorzystywane do obliczania i sprecyzowania parametrów ziemskiej elipsoidy, która jest w kształcie niezupełnie prawidłowej kuli. Na podstawie prac F. G. W von Struvego w 1888 r. długość południka ziemskiego zmierzył geodeta A. Bonsdorf.

Obecnie dziesięć krajów europejskich chroni 34 różnie oznakowane punktu południka Struvego, z których trzy znajdują się na terytorium Litwy w Mieszkańcach, Biereśniakach i Kariszkach. Południk Struvego jest jednym z czterech światowych zabytków na Litwie, który w 2005 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W rejonie malackim na Górze Majokas stała wieża, część Południka Struvego, która służyła do pomiaru poziomu morza.

Majoko kalnas (55.316523, 25.469802) (Patrzeć na mapie )