Ośrodek Tradycyjnych Rzemiosł Ziemi Malackiej

Ośrodek Tradycyjnych Rzemiosł Ziemi Malackiej

W 2014 r. w Muzeum Rybactwa Jeziorowego w Mindunach powstał Ośrodek Tradycyjnych Rzemiosł Ziemi Malackiej.

Celem ośrodka rzemiosł jest zapewnienie dziedziczności rzemiosł tradycyjnych „z pokolenia na pokolenie”, zachowanie alternatywnych sposobów przekazywania i krzewienia rzemiosł tradycyjnych.

W ośrodku rzemiosł najwięcej uwagi poświęca się rzemiosłom związanym z rybołówstwem: wyplatanie więcierzy, włoków, tradycyjne rybołówstwo, dawne dziedzictwo kulinarne.

Ośrodek posiada wspaniale urządzone pomieszczenia do ceramiki specjalnej, gręplowania wełny, niezbędne urządzenia techniczne do produkcji i demonstracji wyrobów rzemieślniczych. Również w ośrodku rzemiosł są lane świece, haftuje się, gotuje się zupę rybną, zaparza się herbatę z naturalnych ziół, maluje się pisanki, wycina się wycinanki, uplata się szarfy.

Muziejaus g. 7, Mindūnai, Molėtų r. (55.231891, 25.562726) (Patrzeć na mapie )
+370 698 33018