Rzeźba „Nazwa Molėtai”

Rzeźba „Nazwa Molėtai”

Rzeźba „Imię Molėtai”. Każda cegła jest wyryta łacińskimi znakami z XIV wieku nazwa miasta Molėtai wymieniona lub używana ukośnie w różnych pismach lub dokumentach.

Inturkės g. 4, Molėtai (55.231532, 25.421152) (Patrzeć na mapie )