Czas trwania: 6.5 h.
Odległość : 16 km
Pobierz GPX
Plan trasy
Czas trwania: 3 h. Odległość: 14 km

1) Kościół w Sugintach

Kościół pw. Odkrycia Krzyża Świętego stoi w we wsi Suginty, 0,5 km na wschód od drogi Malaty-Uciana. W Sugintach w 1669 i 1782 r. wymienia się także kaplicę (należała do parafii malackiej diecezji wileńskiej). Druga kaplica była drewniana, miała pięć okien, trzy ołtarze, sześciogłosowe organy. W latach 1909-1910 obecny drewniany kościół został zbudowany z inicjatywy księdza A. Ragažinskasa i ze środków parafian. Kościół w stylu historyzmu (dominują elementy neobarokowe), na planie krzyża łacińskiego, z trójścienną absydą i 2 zakrystiami w rogach skrzyżowania. Wieża w miejscu kopuły, na skrzyżowaniu naw dwie wieżyczki, pomiędzy którymi trójkątny fronton. Ogrodzenie dziedzińca wykonane z kamiennego muru, z bramą łukową. Na dziedzińcu stoi drewniana dzwonnica, krzyże.

Więcej

4) Wzgórze zamkowe w Kulionys

Czas trwania wizyty: 1 h.

Wzgórze zamkowe znajduje się ~2 km od drogi Malaty-Kukuciszki, na północny zachód od wsi. Urządzone na półwyspie jeziora Želvykštis, na najwyższym miejscu tego wzgórza, porośnięty drzewami. Zbocza od strony jeziora strome, do 30 m wysokości. W południowowschodniej części placu znaleziono warstwę kulturową o grubości 0,5 m, a w niej fragmenty ceramiki lepionej kreskowanej i toczonej, zdobionej ornamentem falistym.

Więcej
Czas trwania: < 10 min. Odległość: 350 m

5) Litewskie Muzeum etnocosmologii

Od wieków ludzie próbowali odgadnąć tajemnice wszechświata. Muzeum gromadzi i przechowuje badania naukowe w celu zapewnienia informacji dla turystów o relacjach człowieka w kosmicznym świecie. Przy pomocy nowoczesnego teleskopu o średnicy 40 i 80 cm, wideo i audio sprzętu można dotrzeć do Nieba, zobaczyć gwiazdy, słońce, księżyc i usłyszeć odpowiedz na swoje pytania.

 

Więcej
Czas trwania: 15 min. Odległość: 990 m

6) Obserwatorium Astronomiczne w Malatach

Czas trwania wizyty: 1 h.

Obserwatorium organizuje wycieczki, których uczestnicy zapoznają się z litewskimi i światowymi nowościami astronomicznymi, teleskopami, zadziwiającymi kolorowymi zdjęciami planet, gwiazd, mgławic, rojów, galaktyk. Podczas dziennej wycieczki demonstrowany jest teleskop o średnicy 165 cm, który jest największym urządzeniem naukowym w Północnej Europie.

Istnieje również możliwość obejrzenia nocnego nieba za pomocą teleskopu obserwacyjnego. Obserwowane są najciekawsze obiekty niebieskie widziane tej nocy. Uczestnicy nocnych wycieczek poznają także nocne niebo, konstelacje i najjaśniejsze gwiazdy za pomocą specjalnego lasera astronomicznego. Na nocne wycieczki, szczególnie w weekendy, należy zarejestrować się na kilka tygodni przed planowaną datą.

Nocne wycieczki są możliwe jedynie przy całkiem bezchmurnym lub bardzo słabo zachmurzonym niebie. Wstęp tylko dla zarejestrowanych zwiedzających.

Więcej
Czas trwania: 1.5 h. Odległość: 7 km

7) Gospodarstwo etnograficzne i oświetlenie nieba

Czas trwania wizyty: 1 h.

W pobliżu obserwatorium Molėtai, nad brzegiem malowniczego jeziora, wciąż znajdują się stare etnograficzne budynki gospodarcze - piwnica, stodoła, sauna. To gospodarstwo, podobnie jak cały południowy brzeg jeziora Lenktinio, należy do Muzeum Moletai. W 1996 roku, w pobliżu zagajnika, starożytnego pomnika - wzniesiono sanktuarium-obserwarorium. Kamienny ołtarz słoneczny znajduje się pośrodku koła dziesięciu drewnianych kolumn świątyni ze znakami kalendarza. Kolumny są oznaczone przez sześć krajów na świecie, a także zaćmienia słoneczne wschód i zachód słońca, najważniejsze dni kalendarzowe. Tutaj można uzyskać wrażenie na temat tego, jak starożytne znaki nawigacyjne były obserwowane w czasach starożytnych, wykonywane są do obliczenia czasu kalendarzowego. W Gospodzie Etnograficznej sa organizowane święta przyrody „Jorė“.

 

Więcej