Wzgórze zamkowe w Liesėnai, Bendriai z osadą

Wzgórze zamkowe w Liesėnai, Bendriai z osadą

Wzgórze zamkowe i starożytna osada leżą około 2 km na południowy wschód od Widziniszek. Jego zbocza są strome, duża wysokość robi wrażenie. U zachodniego i północnego podnóża wzgórza znajdują się pozostałości starożytnej osady. Znaleziono fragmenty ceramiki lepionej, kreskowanej, gładkiej, szorstkiej. Historia wzgórza zamkowego otoczona jest różnymi legendami.

Liesėnų k., Videniškių sen., Molėtų raj. (55.210389, 25.308102) (Patrzeć na mapie )