Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta

Idėja šioje vietoje pastatyti koplytėlę kilo skudutiškietei Ritai Varatinskienei. Tam pritarė ir tuometis Skudutiškio parapijos klebonas Pranciškus Venskus. Parapijiečiai visokeriopai prisidėjo prie koplytėlės statybos. Surinkus aukas, buvo kreiptasi į garsius daugelio kryžių ir altorių meistrus – A. ir G. Juškas, kurie padarė koplytėlės projektą ir kartu su vietos gyventojais atliko statybos darbus. 1997 m. gegužės mėn. vykusių Šv. Trejybės atlaidų metu koplytėlę pašventino Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras prelatas Jonas Jonys. Nuo to laiko Skudutiškio koplytėlė ir šalia jos esantys akmenys su ženklais yra gausiai lankomi tiek tikinčiųjų, tiek turistų.

Skudutiškio k., Suginčių sen., Molėtų r. (Žiūrėti žemėlapyje)