Skudutiškio akmenys ir šaltinis

Skudutiškio akmenys ir šaltinis

Pasisemkite stiprybės prie šventų, anot žmonių pasakojimų, stebuklingų Skudutiškio akmenų, paženklintų Dievo pėdos, Marijos pėdos, Vyties kryžiaus ir Jėzaus širdies ženklais. Šalia esantį šaltinį žmonės vadina šventu.

Skudutiškis, Suginčių sen., Molėtų r. (Žiūrėti žemėlapyje)