Skambantys skliautai

Skambantys skliautai

Molėtų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
2018-11-25