Patvirtinta ŽRVVG strategija

Rugpjūčio 24-ąją į visuotinį narių susirinkimą, vykusį Ežerų žvejybos muziejuje Mindūnuose,  rinkosi ŽRVVG „Vilkauda“ nariai: Šalčininkų, Elektrėnų, Vilniaus rajono ir Molėtų savivaldybių atstovai. Molėtams vietos veiklos grupėje atstovauja Molėtų savivaldybės vicemeras M.Kildišius, UAB „Armolė“ vadovas M.Varanka, Molėtų TVIC direktorė D.Kulienė, L.Štelbienė. Susirinkime taip pat dalyvavo Molėtų krašto verslinės ir rekreacinės žvejybos atstovai.

Sveikinimo žodžius tarė ir gero darbo susirinkusiems linkėjo Molėtų vicemeras M.Kildišius, ŽRVVG ‚Vilkauda“ valdybos pirmininkas A.Gylys.

Susirinkusiems buvo pristatytas žuvininkystės regiono 2016-2023 metų laikotarpio vietos plėtros strategijos projektas. Strategijos rengėjai supažindino su atlikto tyrimo rezultatais: išanalizuota socialine situacija, atlikta ekonominės būklės analize, ŽRVVG teritorijoje veikiančių žvejybos ir (arba) akvakultūros įmonių situacija, buvo pristatyti vietos gyventojų poreikių tyrimai. Pagal sukauptus ir išanalizuotus duomenis strategijoje išgryninti trys prioritetai:

  • plėtoti žvejybos ir akvakultūros verslą, skatinant ekonomikos plėtrą bei vietos gyventojų užimtumą ŽRVVG teritorijoje, kuriant darbo vietas,
  • pritaikyti žvejybos ir akvakultūros paveldą, aplinkos išteklius, žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams,
  • gerinti socialinę gerovę ŽRVVG teritorijoje, stiprinant žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vaidmenį.

Kiekvienam prioritetui numatytos priemonės, planuojami pasiekti rodikliai. Taip pat sukurta ŽRVVG vizija, aptartos grėsmės ir galimybės, kita aktuali informacija. ŽRVVG „Vilkauda“ strategija patvirtinta vienbalsiai.

Aptarti būsimų projektų ir veiklų, glaudesnės partnerystės galimybių kvietė Molėtų rajono meras S.Žvinys jau ragaujant mindūniškių gardžiosios žuvienės.