Pirmame turizmo forume

Paskutinę pavasario dieną į turizmo forumą kvietė Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parkų direkcija. Parko vadovas G.Kukanauskas pristatė 2015 metų veiklos ataskaitą, akcentuodamas, kad parkų pagrindinė funkcija – monitoringas ir taikomieji tyrimai. Įdomu pastebėti, kad populiariausias parko teritorijoje vandens turizmas, kuris per 2015-uosius pritraukė 28300 turistų, Lietuvos Etnokosmologijos muziejus – 35145, Ežerų žvejybos muziejus kartu su A.Truskausko medžioklės trofėjų ekspozicija – 10231. Įvertinus visų Aukštaitijos nacionaliniame ir Labanoro regioniniame parkuose esančių objektų lankomumą ir sudarius TOP trejetuką – karaliauja Lietuvos Etnokosmologijos muziejus, antroje vietoje – Labanoro apžvalgos bokštas ir trečias – Ladakalnis. Kalbant apie parko viziją, buvo akcentuojama darni plėtra, į veiklą įtraukiant vietos bendruomenes, verslą, valdžios institucijas. G.Kukanauskas kvietė visus dirbti kartu kaip komanda, kvietė išsakyti savo pasiūlymus, pastabas, kvietė aktyviai bendradarbiauti, kad būtų pasiektas kuo geresnis galutinis rezultatas. Forume dalyvavę Molėtų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas K.Balčiūnas ir Molėtų TVIC direktorė D.Kulienė trumpai pristatė Rytų Aukštaitijos e-rinkodaros planus, kalbėjo apie dviračių trasas, akcentuojant, kad jos negali eiti automobilių keliais, prašė dalintis turistine medžiaga ir informacija, nes Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras vasarą tampa savotišku  Labanoro bei viso Aukštaitijos nacionalinio parko informacijos centru. Kadangi forume dalyvavo daugiausia Ignalinos paslaugų teikėjai, taigi didesnė dalis laiko buvo skirta Ignaliniečių problemoms.

Reikia manyti, kad turizmo forumas pirmas, bet tikrai ne paskutinis. Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninių parkų direkcija parodė iniciatyvą, belieka ir mūsų paslaugiečiams aktyviau įsijungti.