Žvejybos rojus

Žvejybos rojus

2015 m. vasario 21 d. buvo pasirašyta jungtinės veiklos sutartis tarp Molėtų rajono savivaldybės ir LR Ūkio ministerijos dėl projekto „Žvejybos rojus“ įgyvendinimo. Esminiai dalykai dėl ko buvo susitarta:

  • Aplinkos ministerija intensyviai žuvina septynis Molėtų ir keturis Zarasų ežerus, viešina projektą ir sukuria logotipą (logotipas jau yra sukurtas). Pastaruoju metu ministerija yra pasižadėjusi prie „rojaus“ ežerų įrengti valčių nuleidimo vietas, kai kur prieplaukas. Vietos sukonkretintos, terminas numatytas iki vėlyvo rudens, bet vis dar 2016 m.
  • Molėtų rajono savivaldybė pasižadėjo rūpintis reikalinga žvejams infrastruktūra: automobilių stovėjimo aikštelėmis, privažiavimo keliais ir pan.

2016 m. pavasarį Molėtų savivaldybė pasirašė dar vieną jungtinės veiklos sutartį : su Valstybiniu turizmo departamentu ir Lietuvos kaimo turizmo asociacija. Pagrindiniai įsipareigojimai – projekto viešinimas. Tą pačią dieną buvo pasirašyta bendradarbiavimo deklaracija su į projektą vienaip ar kitaip ketinančiais įsitraukti Molėtų krašto verslininkais. Praėjusių metų vasarą Molėtų savivaldybė teikė projektą Aplinkos ministerijai dėl informacinės sistemos sukūrimo: informaciniai stendai: du Molėtų mieste, 14 prie ežerų: Bebrusų, Galuonų, Išnarų, Kertuojų, Baltųjų Lakajų, Rudesos, Stirnių, batimetriniai tyrimai, mobili aplikacija žvejams, leidiniai, svetainė www.zvejybosrojus.lt , kuri bus administruojama Molėtų ir Zarasų savivaldybių.